.: مدلهای بافتنی کودکان تا این لحظه ، 5 سال و 5 ماه و 4 روز سن دارد :.